mandag 30. september 2019

Kulturminneløypen i Våkendalen (Titur19 nr 7)


Steinmurer ved Bogstifossen. 
Steinen ved fossen het Bogstisteinen og var grensemerke mellom hovedbruket og det nedre bruket, Mikkelsplassen (bruk 3). Nedenfor fossen ser vi rester av en bro og noen store murer for en markevei som førte bratt opp til slåttemarker i Stallelia.


Den nederste HardbakkegårdenHardbakkehaugenSvartediket og Løvstakkentirsdag 24. september 2019

Storsåta (435 moh) i Åsane. (Titur19. tur nr 6)

En varm og fin høstdag. Buss nr 4 til Flaktveit, stoppested Li
For meg var det krevende sti, men absolutt ingen vondter.
 Ingen tvil om at å gå i terreng er en bra ting.

Utsikt til Åsane med IKEA midt på bildet

Fine høstfarger