mandag 7. oktober 2019

Permisjonsstien og videre til Sandvikspilen

Stien fra Sandviksbatteriet var tydelig og god. Men for meg er det i bratteste laget, så turen tok tid og var tung. Gikk via Fløypilen og Fløysvingene til Byparken
Utsikten underveis


Kun et gammelt skilt oppe ved Sandviksbatteriet